Deníček kočky Mufky

Odpovědi

14. Vlastnictví

Musíte jednat autoritativně. Jste nyní pověřen vedením; musíte rozhodnout a přitom neuškodit svým blízkým. Jestliže vás někdo požádá o pomoc, štědře ji poskytněte: dostane se vám náhrady.

TA-JOU / VELKÝ MAJETEK

Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci