Deníček kočky Mufky

Odpovědi

28. Nesnáze

V této chvíli není vhodné se spolehnout na svůj úsudek. Zpráva, kterou teď dostanete, a naslouchání jiným lidem vám pomohou přijmout moudré rozhodnutí. V tomto období se mohou dočasně objevit potíže s penězi.

TA-KUO / PŘEVAHA VELKÉHO

Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci