Deníček kočky Mufky

Odpovědi

47. Muka

Zdá se, že se nikdy nic nezlepší. Budete možná muset překonávat obtíže a problémy. Ale všechno pracuje pro vás. V posledním okamžiku přijde pomoc z neočekávaného zdroje.

KCHUN / UTLAČOVÁNÍ (vyčerpání)

Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci