Deníček kočky Mufky

Odpovědi

59. Zvolnění

Spěchejte pomalu. Vaše činy silně ovlivňují jiné lidi, takže si musíte dát zvláštní pozor na to, abyste nejednali ukvapeně. Je zapotřebí spolupráce ostatních, aby tlak vašich činností byl menší.

CHUAN / ROZPTÝLENÍ (rozpuštění)

Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci