Deníček kočky Mufky

Odpovědi

62. Řešní

Vaše myšlenky jsou vynikající, ale činy byly nesprávně pochopeny. Diskuse nic neujasní. Pokračujte ve svých plánech, ale postupujte s patřičnou opatrností, dokud nebudou fakta jasnější.

SIAO-KUO / PŘEVAHA MALÉHO

Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci