Deníček kočky Mufky

Odpovědi

Namluvil jste toho příliš mnoho. Teď je všechno připraveno k činu. Nebuďte zbrklý! Dobře si to rozmyslete, než uděláte první krok. Jeden příbuzný se plete do důležitého přátelství.
Varování: Pevně si držte peníze.

Š‘-CHUO / PROKOUSÁVÁNÍ

Před tím, než se do něčeho pustíte, proveďte pečlivou analýzu. Nenechte se ovlivnit vychytralým přesvědčováním. Podrážděnost by mohla vést k hádkám, ale buďte první, kdo nabídne smír. Musíte si být jist svými spojenci.

PI / PŮVAB

Zasahování jiných lidí zabraňuje tomu, aby se ve vašem životě projevilo uspokojení. Váš talent vyvolává závist a odpor. Chcete-li v tomto období uspokojit své potřeby, nemůžete důvěřovat ani svému nejoddanějšímu stoupenci.

PO / ROZTRŽKA

Važte si více věcí, které jsou spolehlivé, známé a ve své podstatě realistické. Úžasné plány jsou bezvadné, ale kolik z nich se osvědčí? Nedovolte, aby vám chvilkové podráždění ohrozilo hodnotnou věc.

FU / NÁVRAT (bod obratu)

Mohou se vyskytnout problémy v milostném vztahu nebo s penězi. Není vhodná doba k rozhazovačnosti. Je to doba k vyčkávání. Věci se obrátí ve váš prospěch, ale v současnosti musíte čekat.

WU-WANG / NEVINNOST (neočekávané)

Zlost, netrpělivost a příliš ukvapené rozhodování znamenají nesprávně směřovanou energii a nepřinesou vám nic dobrého. Pečlivě proto promýšlejte svůj problém a dříve, než se nadějete, se znovu objeví štěstí.

TA-ČCHU / KROTÍCÍ SÍLA VELIKÉHO

Přílišné sebevědomí znamená potíže, ale přecházení faktů může být také nebezpečné. Vyžadujte fakta a odhalujte skryté hrozby nebo výzvy k soucitu. Nenechte se jimi při rozhodování ovlivnit.

I / KOUTKY ÚST (poskytující výživu)

V této chvíli není vhodné se spolehnout na svůj úsudek. Zpráva, kterou teď dostanete, a naslouchání jiným lidem vám pomohou přijmout moudré rozhodnutí. V tomto období se mohou dočasně objevit potíže s penězi.

TA-KUO / PŘEVAHA VELKÉHO

Zachovejte klid! Blíží se obtíže. Budete slavit úspěch, jestliže udržíte paniku pevně na uzdě. Nechte událostem volný průběh a neztrácekte naději.

KCHAN / NEZMĚRNÝ (voda)

Mohlo by se zdát, že plány vycházejí dobře. Buďte nadále obezřetní, protože byste mohli přijít o všechno. Pečlivě zkoumejte návrh, o kterém uvažujete, a dejte pozor, abyste vše nezničili lehkomyslným přístupem.

li / ULPÍVAJÍCÍ, OHEŇ

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Text můžete změnit v administraci