Deníček kočky Mufky

Odpovědi

Ačkoli to zní cynicky, dobrou investicí je nesobeckost. V budoucnosti vám přinese dividendy. Toto znamení ukazuje ztrátu a zisk. Naučte se vzdávat se s elegancí.

SUN / ZMENŠENÍ  

Všechna pozitivní rozhodnutí týkající se milostných vztahů, práce nebo cestovních plánů dopadnou dobře. Buďte odvážní a využijte dobrých vlivů co nejlépe. Atmosféra hojnosti. Ať uděláte cokoli, setká se to se souhlasem.

I / ZVĚTŠENÍ

Je to čas k náhlému kroku a čas změn. Změny pro vás budou prospěšné za předpokladu, že nebudete umíněný. Pokora a pilná práce vám téměř určitě přinese to, co chcete.

KUAJ / NÁHLÁ ZMĚNA (rozhodnutí)  

Doba není příznivá. Jakýkoli plán by mohl být riskantní. Nebuďte sobecký. Nevypadá to na to, že by se vám vaše přání mohla splnit v tomto období. Zdá se, že se současné touhy nenaplní. Neočekávaná příhoda by mohla přinést zklamání.

KOU / SETKÁNÍ

Ať jste kdekoliv, dějí se jenom dobré věci: získáváte větší plat, lepší práci, nové přátelství. Předvídavost pomáhá, ale doporučuje se hledat radu u starších a moudřejších lidí.

CUEJ / SHROMAŽĎOVÁNÍ (nahromadění)

Ambice jsou velké, ale připravte se na to, že se spokojíte s něčím trochu menším. Nabízejí se velké možnosti. Nepromarněte životní šanci tím, že byste se rozptylovali podružnými detaily. Radujte se z toho, co máte.

ŠENG / PRONIKÁNÍ NAHORU

Zdá se, že se nikdy nic nezlepší. Budete možná muset překonávat obtíže a problémy. Ale všechno pracuje pro vás. V posledním okamžiku přijde pomoc z neočekávaného zdroje.

KCHUN / UTLAČOVÁNÍ (vyčerpání)

Minulost je za vámi! Budoucnost ještě nenastala. Plně se soustřeďte na současnost. Přestaňte se zbytečně trápit a použijte svou sílu laskavosti na pomoc ostatním. Finanční odměna bude značná.

ŤING / STUDNA

Nesmírně důležitá je zdrženlivost, skromnost a obezřelost. Jedno slovo na nesprávném místě a záležitosti by se mohly drasticky zvrtnout. V tomto období si nemůžete dovolit mít nepřítele, proto urovnejte spor.

KE / PŘEVRAT (změna)

Užití nepředpojatých metod přinese úspěch v čemkoli, co chcete dělat. Vaše smělé plány povzbudí důležitá osoba. Trochu extravagance vám dodá na přitažlivosti.

TING / KOTLÍK

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Text můžete změnit v administraci