Deníček kočky Mufky

Odpovědi

Stane se něco velmi neobvyklého. Výsledek neovlivníte, ale bude ve váš prospěch. Dobře se podívejte na své přátele, protože mezi nimi najdete protivníka, který proti vám intrikuje.

ČEN / PODNĚCUJÍCÍ (otřes, hrom)

Od úspěchu vás dělí neznámý faktor. Nenavodil jste ho vy. Postupujte trpělivě, nenechte se svádět lichotkami. Jděte dva kroky dopředu a jeden krok vzad.

KEN / ZACHOVÁNÍ KLIDU, HORA

Je zapotřebí trochu smíchu a lehkovážnosti. Triviální situaci považujete za příliš vážnou. Trochu lehkomyslné zábavy vám pomůže vidět základní problémy ve správné perspektivě.

ŤIEN / ROZHOVOR

Jste na okraji výbuchu. Je nezbytně nutné se dlouze a objektivně podívat na blízký vztah. Mějte se na pozoru před člověkem, který působí potíže. To, co by mohlo být dobré, nevyjde.

KUEJ-MEJ / VDÁVAJÍCÍ SE DÍVKA

Doporučuje se okamžitě jednat. Jakoukoli snahu bude korunovat úspěch. V tvůrčích, finančních a společenských činnostech lze očekávat dobré výsledky.
Varování: Můžete-li, odložte cestování.

FENG / HOJNOST (plnost)

Nejlepší úsudek je váš vlastní. Musíte se rozhodnout sám. Ignorujte dobře míněné rady a jakékoli pokušení. Emocionální přístup bude znamenat smůlu.

LÜ / POUTNÍK

Chcete-li se vyhnout zmatku a nervozitě, buďte nyní nesmírně opatrný. Nejnaléhavější záležitosti by za vás měl vyřídit váš přítel, ale všechny ostatní věci odložte, dokud se bouřlivé vlivy nezklidní.

SUN / MÍRNÝ (pronikající, vítr)

Věci vypadají slibně, i když stále ještě budete muset překonávat překážky. Zapůsobí kouzlo osobnosti za předpokladu, že motivací není lakotnost. Ta by posílila odpor.

TUEJ / RADOSTNÝ, JEZERO

Spěchejte pomalu. Vaše činy silně ovlivňují jiné lidi, takže si musíte dát zvláštní pozor na to, abyste nejednali ukvapeně. Je zapotřebí spolupráce ostatních, aby tlak vašich činností byl menší.

CHUAN / ROZPTÝLENÍ (rozpuštění)

Mohly by nastat velké věci, nebudete-li příliš netrpělivý. Obtížný problém se může sám od sebe přes noc vyřešit.
Varování: Všechno by mohla pokazit neuvážená slova.

ŤIE / OHRANIČENÍ

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Text můžete změnit v administraci