Deníček kočky Mufky

Odpovědi

Vyhledejte někoho staršího, aby vám pomohl a poradil. Jeho podpory je zapotřebí k tomu, abyste překonal pokušení, které se vám postaví do cesty. Neodchylujte se od pravdy, ani se nesnažte dosáhnout kompromisu.

ČUNG-FU / VNITŘNÍ PRAVDA

Vaše myšlenky jsou vynikající, ale činy byly nesprávně pochopeny. Diskuse nic neujasní. Pokračujte ve svých plánech, ale postupujte s patřičnou opatrností, dokud nebudou fakta jasnější.

SIAO-KUO / PŘEVAHA MALÉHO

Na cestě je zneklidňující zpráva, ale v tomto okamžiku nelze dělat nic, pouze konsolidovat všechny věci, které jsou pro vás důležité. Nejmoudřejší je filosofický postoj.

ČCHI-ŤI / PO ZAVRŠENÍ

Budoucnost je přes současné potíže příznivá. Toto znamení ukazuje pomalé, ale trvalé zlepšování v každé oblasti vašeho života. Obnovená energie a pohoda vám zlepší náladu.

WEI-ŤI / PŘED ZAVRŠENÍM

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Text můžete změnit v administraci