Deníček kočky Mufky

I-ŤING

Pokyny

Chcete-li prostřednictvím jednoduchého I-ťingu objevit řešení svého problému, musíte si najít svůj hexagram.
Správnou odpověď získáte tehdy, jestliže si v mysli jasně položíte otázku. Tato metoda vyžaduje málo času. Jakmile si navodíte stav upřímnosti, receptivity a pasivity, pocítíte a uvědomíte si, jakou otázku chcete položit, vaše podvědomí vám předloží ten správný hexagram.
Na zdroj svého podvědomí se napojujete čistě mechanickým přístupem. Vyberte si šest stejných mincí, vezměte je do rukou a potřásejte jimi. Zároveň se na několik vteřin soustřeďte na otázku. Potom vyložte mince v přímé linii zleva doprava, nejlépe z levé ruky. Vyložením mincí získáte hexagram.
Spočítejte, kolik je hlav, a podívejte se do indexu, do prvního sloupce. Hlava je vyznačena černým kolečkem, orel prázdným kolečkem. Druhý a třetí sloupec obsahuje číslo a název hexagramu, ve čtvrtém sloupci je význam, stručná odpověď.
Čísla jednotlivých odpovědí odpovídají číslům podle knihy The I Ching or Book of Changes (Kniha proměn), jejichž autoři jsou Wilhelm a Baynes. Na konci každé odpovědi je tentýž název a popis jako u odpovídajícího čísla hexagramu v této knize.
Používá-li tazatel Jednoduchý I-ťing a třese mincemi, používá vibrací vlastního těla i svých vlastních mentálních a duchovních vibrací. Takže potřese-li mincemi a vyloží je zleva doprava, je automaticky doveden ke správné odpovědi.


__________________________________________________________________________
Poslední komentáře
19.03.2016 02:02:17: Se připojit. Tak se stane. smiley${1} Call of duty player
 
Text můžete změnit v administraci