Deníček kočky Mufky

O životě - úvahy a názory

Vždycky jsem byla přemýšlivý typ a snažila jsem se přijít věci na kloub, i když, přiznávám, ne vždy se mi to podařilo. Na pomyslnou otázku, zda uvažuji nad nesmrtelností brouka, bych ve většině případů odpověděla Ano, pokud bych na ni skutečně musela odpovědět. Ale na takovou otázku se odpověď neočekává a navíc bylo vědecky dokázáno, že brouci smrtelní jsou. Přesto zůstává hodně věcí, nad kterými uvažuji a které mi připadají přinejmenším divné.

Moje myšlenkové pochody jdou někdy docela krkolomnými cestami, na něco mám názory zcela vyhraněné, na něco zas ne. Uvítám i názory vaše v diskuzích pod jednotlivými články.  


Co je vlastně DPH? Daň z přidané hodnoty. Na první pohled jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. Dále netřeba pátrat. Na druhý pohled se mi ovšem zdá, že v té jednoduché odpovědi se skrývají určitá úskalí, a tak mi to nedalo a začala jsem různé lidi ve svém okolí oslovovat, aby mi vyložili její smysl a účel. Někteří jen krčili rameny a říkali, že je to prostě daň, jiní mi vysvětlovali, že je to vlastně velice výhodné, protože při nákupu dostanou DPH zpět od státu, tudíž nakupují za levnější cenu. Když jsem se nad tím pozastavila a dovolila si o tom pochybovat s tím, že je to v podstatě druhá daň z téhož, klepali si na čelo a konstatovali, že to nechápu. Určitým způsobem měli pravdu – nechápu jejich nepochopení.

 
Text můžete změnit v administraci