Deníček kočky Mufky

Výklad

Bojování

Postava na této kartě je zcela zakryta brněním. Je vidět jenom zuřivý pohled a zbělané klouby na zaťatých pěstích. Když se na brnění zadíváme zblízka, uvidíme nespočet tlačítek – jen vybuchnout, sotva se jich někdo dotkne. V pozadí vidíme stínové divadlo, které se odehrává v mysli muže – dvě postavy bojující o zámek.

Výbušná nálada nebo doutnající zuřivost často maskují hluboký pocit bolesti. Myslíme si, že když lidi zastrašíme, můžeme se vyhnout ještě horšímu zranění. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Tím, že svá zranění skrýváme pod brněním, bráníme jejich zahojení. Tím, že útočíme na druhé, se bráníme přijímání tolik potřebné lásky a výživy. Jestliže na vás tento popis sedí, je na čase složit zbraně. Máte k dispozici tolik lásky, jenom ji nechat vstoupit. Začněte tím, že odpustíte sami sobě: stojíte za to.

MRAKY: OVLÁDNUTÍ MYSLI


Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci