Deníček kočky Mufky

Výklad

Do nitra

Žena vyobrazená na této kartě má na tváři náznak úsměvu. Ve skutečnosti jen pozoruje šprýmy, které vytváří její mysl – nesoudí, nezkouší je zastavit, neztotožňuje se s nimi, jenom je pozoruje jako by to byl provoz na silnici nebo vlnky na hladině rybníka. A kousky tvé mysli jsou trochu zábavné, jak skáčou nahoru a dolů, otáčejí se sem a tam a snaží se přilákat tvou pozornost a svést tě ke hře.

Vypěstovat si schopnost udržet odstup od své mysli je jedním z největších požehnání. Ve skutečnosti v tom také spočívá celá meditace – ne odříkávání manter nebo opakování afirmací, ale jen pozorování, jako kdyby mysl patřila někomu jinému. Jsi teď připraven zaujmout odstup a pozorovat představení, aniž by ses do něj zaplétal. Oddej se jednoduše té svobodě jít Do nitra kdykoli můžeš a tvá meditační schopnost v tobě bude růst a prohlubovat se.

VODA: EMOCE

 


 

Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci