Deníček kočky Mufky

Výklad

Dospělost

Postava na kartě je sama, tichá, a přesto bdělá. Její vnitřní bytost je naplňována květy, jež nesou svou jarní svěžest a regeneraci, ať už se nacházejí kdekoli. Vnitřní rozkvět a celistvost, jež cítí, jí umožňují pohyb bez hranic. Může se vydat kterýmkoli směrem – není pro ni rozdílu mezi vnitřkem a vnějškem a její vyspělost a radost nemůže být ničím vnějším oslabena. Vstoupila do období spojení s vlastním středem a expanze, bílá záře kolem postavy, je její ochranou a světlem. Všechny její životní zkušenosti ji přivedly k tomuto období dokonalosti.

Když jsi vytáhl tuto kartu, věz, že v sobě tento okamžik přináší dar – za dobře vykonanou tvrdou práci. Tvé základy jsou teď pevné a všechen úspěch a štěstí jsou výsledkem toho, co už jsi prožil uvnitř.

 

DUHA: TĚLO


Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci