Deníček kočky Mufky

Výklad

Intenzita

Postava na této kartě se pohybuje s jasným cílem člověka, který přesně ví, co má dělat. Pohybuje se tak rychle, že se téměř stala čistou energií. Jeho intenzita se však liší od šílené energie, s níž lidé ženou svá auta na plný plyn z místa na místo. Taková intenzita patří do horizontálního světa času a prostoru. Intenzita představovaná Rytířem Ohně patří do vertikálního světa přítomnosti – světa založeného na poznání, že právě teď je jediný okamžik, a právě tady je jediný prostor.

Když jednáš s intenzitou Rytíře Ohně, s největší pravděpodobností zčeříš hladinu vod, které tě obklopují. Někoho tvá přítomnost osvěží a pozvedne, jiné však otráví nebo dokonce ohrozí. Na názorech druhých však mnoho nezáleží, protože teď už tě nic nezastaví.

 

RYTÍŘ OHNĚ: OVLÁDNUTÍ ČINŮ

 

 Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci