Deníček kočky Mufky

Výklad

Kompromis

Na dvorech starého Japonska bývali služebníci často vybíráni z vrstvy méně významných zločinců, kteří byli vykastrovaní. Protože byli důvěrně obeznámeni s životem u dvora, často se ocitali ve středu politických a společenských intrik a za oponou těchto scén měli velkou moc.

Dvě postavy na této kartě nám připomínají, do jak odporných a spikleneckých situací se můžeme dostat, když budeme ustupovat ze své vlastní pravdy. Jedna věc je vyjít někomu vstříc, pochopit jeho pohled a zasadit se o harmonizaci protichůdných sil. Druhá věc je vzdát se a zradit naši vlastní pravdu. Když se na to podíváme zblízka, většinou zjistíme, že se tím pokoušíme něco získat – ať už je to moc nebo souhlas druhých. Jestli tě něco takového láká, buď opatrný: odměna za podobné kompromisy vždy nechává hořkost v ústech.

 

DUHA: TĚLO


Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci