Deníček kočky Mufky

Výklad

Lakomec

Tato žena si kolem sebe vystavěla pevnost, lpí na svém majetku, který považuje za svůj poklad. Ve skutečnosti už nashromáždila tolik ozdob – včetně peří a kožešin z živých zvířat – že z toho zošklivěla.

Tato karta nás vyzývá, abychom se podívali, na čem lpíme. Co z našeho majetku je tak cenné, že jsme ho museli obestavět pevností. Nemusí to být zrovna bankovní účet nebo skříňka plná šperků – může to být i něco tak prostého, jako je čas věnovaný přátelům nebo riziko spojené s vyznáním lásky někomu druhému.

Jako uzamčená studna, v níž stojí zkažená voda proto, že nebyla používána, ztratí naše poklady lesk i význam, když se budeme zdráhat se o ně podělit. Čehokoli se právě držíš, pamatuj, že si to nemůžeš vzít s sebou. Uvolni sevření a pocítíš svobodu a rozmach, jež ti může přinést sdílení.

 

HMOTA: TĚLO

 


 

Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci