Deníček kočky Mufky

Výklad

Nové vidění

Postava na této kartě se znovu rodí, vyrůstá ze svých zemských kořenů do křídel, která ji ponesou do nespoutaného. Geometrické tvary kolem jejího těla vyjadřují mnohost dimenzí života, jež jí jsou současně k dispozici. Čtverec představuje fyzické, projevené, to co je známo. Kruh představuje neprojevené, ducha, čistý prostor. Trojúhelník symbolizuje trojitou podstatu universa: projevené, neprojevené a člověka, který obsahuje obojí.

Naskytla se ti příležitost vidět život ve všech jeho dimenzích, od těch nejhlubších po nejvyšší. Existují dohromady, a když zkušeností pochopíme, že temné a obtížné je stejně důležité jako světlé a snadné, získáme docela nový pohled na svět.


Tím, že se necháme proniknout všemi barvami života, se staneme celistvějšími.

 

 Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci