Deníček kočky Mufky

Výklad

Podmiňování

Tato karta připomíná starý zenový příběh o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní odraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu – představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. Osobnost vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.

Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil se od všech domněnek, jimiž druzí podmínili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je nám dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.

Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám. Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíše zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.

Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a  poslušnou. Společnost chce otroky, ne lidi oddané svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

 

 Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci