Deníček kočky Mufky

Výklad

Projekce

Muž a žena na této kartě si vzájemně hledí do tváře, a přitom nejsou schopni jeden druhého vidět jasně. Každý si promítá představu, kterou si utvořil ve své mysli a která nyní překrývá skutečnou tvář osoby, na niž se dívá.

Každý se může někdy zamotat do promítání celých filmů podle vlastního scénáře na lidi a události kolem. Stává se to tehdy, když si nejsme plně vědomi našich očekávání, tužeb a soudů; místo abychom za ně převzali zodpovědnost, zkoušíme je přisoudit jiným. Projekce může být ďábelská nebo božská, rušivá nebo příjemná, ale pořád je to projekce – mrak, který nám brání vidět realitu takovou jaká je.

Jediné východisko je pochopit o jakou hru se zde jedná. Naučit se, jak být bezprostředně přítomen ve svém vnímání, jak odstranit výpomoc mysli. Toto zasahování mysli je problém, protože mysl může vytvářet jenom sny… A díky tvému nadšení začínají sny vypadat jako realita. Když jsi nadšený příliš, pak jsi omámený, jsi mimo své smysly. Pak cokoli, co vidíš, je jen tvá projekce.

A existuje právě tolik světů, kolik je myslí, protože každá mysl žije ve svém vlastním světě.

 

VODA - EMOCE


Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci