Deníček kočky Mufky

Výklad

Průlom

Převaha červené na této kartě jasně naznačuje, že jde o energii, sílu a moc. Ze solárního plexu – centra moci – postavy na obrázku, vychází proud průzračného světla a její postoj vypovídá o bujnosti a rozhodnosti. Každý z nás se někdy dostane do takové situace, kdy už má všeho dost. V tu chvíli máme pocit, že něco musíme udělat, cokoliv – i když se později může ukázat, že jsme udělali chybu – abychom odhodili vše, co nás tíží, svazuje a omezuje. Když nic neuděláme, hrozí, že to vše zadusí a zmrzačí samotnou naši životní energii.

Jestli máš pocit, že máš všeho dost, dovol si riskovat a rozbít ty staré konstrukce a omezení, co bránily tvé životní energii, aby volně proudila. Až to uděláš, budeš překvapen, kolik síly a vitality může tento průlom přinést tvému životu.


Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci