Deníček kočky Mufky

Výklad

Samota

Když v našem životě není nikdo důležitý, můžeme buď být osamělí, anebo si užívat svobody, kterou samota přináší. Když u druhých nenalézáme žádnou podporu pro naše hluboce ctěné pravdy, můžeme se buď cítit izolovaně a zahořkle, nebo se radovat ze skutečnosti, že je naše vize tak silná, že přežije i mocnou lidskou potřebu souhlasu rodiny, přátel nebo kolegů. Jestliže před takovou situací stojíš, dobře si uvědom, jak jsi se rozhodl pohlížet na svou samotu, a za své rozhodnutí přijmi zodpovědnost.

Pokorná postava na této kartě září světlo, které vychází zevnitř. Buďte světlem sami sobě. Konečně, každý z nás v sobě musí rozvinout schopnost projít temnotou bez společníků, map nebo průvodců.

Osamělost je absence druhých. Samota je přítomnost sebe samého.

 

 Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci