Deníček kočky Mufky

Výklad

Tvořitel

Zenový mistr na této kartě spoutal oheň, a namísto destrukce dokáže jeho energii využít tvořivě. Zve nás, abychom s ním sdíleli jeho porozumění, porozumění vlastní těm, kdo ovládli oheň svých vášní, aniž by je potlačovali, nebo aniž by je nechali ničit či narušovat rovnováhu. Je tak celistvý, že již není rozdílu mezi jeho vnějším a vnitřním světem. Všem, kteří k němu přicházejí, nabízí svůj dar porozumění a celistvosti, dar tvořivého světla pramenícího ze středu jeho bytosti.

Král ohně nám říká, že to, do čeho se nyní pustíme s porozuměním, které pramení ze zralosti, obohatí život náš i druhých. Je čas vyjádřit se jakýmkoli způsobem, jakoukoli dovedností, kterou jsi v životě získal.

 

 

KRÁL OHNĚ – OVLÁDNUTÍ ČINŮ


Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci