Deníček kočky Mufky

Výklad

Tvořivost

Od alchymického spojení ohně a vody dole až k božskému světlu linoucímu se s hůry je postava na této kartě doslova opojena tvořivou silou. Zážitek tvořivosti je vskutku vstupem do tajemna. Technika, expertýzy a vědomosti jsou pouhými nástroji. Důležité je oddat se té energii, z níž se vše rodí. Sama tato energie nemá žádnou formu ani strukturu, přesto z ní ale všechny ostatní formy a struktury pocházejí.

Nezáleží na tom, jakou podobu na sebe tvá tvořivost vezme - ať je to malování, zpívání, práce na zahradě nebo vaření. Důležité je být otevřený tomu, co se chce tvým prostřednictvím projevit. Pamatuj si, že své výtvory nevlastníme, nepatří nám. Opravdová tvořivost vzniká z jednoty s božským, mystickým a nepoznaným. Opravdová tvořivost je radostí pro tvůrce a požehnáním pro druhé.Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci