Deníček kočky Mufky

Výklad

Uvědomění

Závoj iluzí, který ti bránil ve vnímání skutečnosti takové, jaká je, začíná hořet. Není to vřelý oheň vášně, ale chladný plamen uvědomění. Za hořícím závojem se objevuje velmi jemná a dětská tvář buddhy.

Uvědomění, které v tobě vyrůstá, není výsledkem nějaké vědomé činnosti, nemusíš bojovat, aby se něco stalo. Jakýkoli pocit, že tápeš v temnotách, se už rozpouští, nebo brzo začne. Zklidni se a pamatuj, že hluboko uvnitř jsi pouhý svědek, nekonečně tichý, vědomý a neměnný. Otvírá se ti nový kanál vedoucí z povrchu dění do tohoto centra svědectví. Pomůže ti zůstat odděleným a nové vědomí strhne závoj z tvých očí.

Mysl sama přináší jen otupění. Zatěžuje tě vzpomínkami na minulost, představami budoucnosti, a ty – žiješ jen na minimum. Tvůj plamen slabě doutná. Jakmile začneš odkládat myšlenky – všechen ten prach, který jsi v minulosti nasbíral – vyšlehne plamen: čistý, jasný, živý, mladý. Celý tvůj život se stane plamenem, plamenem bez kouře. To je uvědomění.

 


 

Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci