Deníček kočky Mufky

Výklad

Znovuzrození

Tato karta zobrazuje vývoj vědomí, jak ho popsal Friedrich Nietzche ve své knize Tak pravil Zarathustra. Mluví o třech stupních, o velbloudu, lvu a dítěti. Velbloud je ospalý, tupý, spokojený sám se sebou. Žije v sebeklamu, že je vrcholkem hory, ale ve skutečnosti je natolik v zajetí názorů jiných, že má jen stěží nějakou vlastní energii. Z velblouda se vynořuje lev. Když si uvědomíme, jak nás život míjel, začneme se požadavkům druhých bránit. Vystupujeme z davu, sami a hrdí, a vykřikujeme svou pravdu. Tím to ale nekončí. Nakonec povstane dítě, jež není ani svolné ani vzdorovité, ale nevinné a spontánní a věrné svému bytí.

Ať jsi nyní v jakémkoli z těchto rozměrů – ospalý a deprimovaný nebo řvoucí a vzpurný – věz, že se to vyvine v něco nového, když to dovolíš. Je čas pro růst a změnu.

 

MRAKY: MYSL

 

 Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci