Deníček kočky Mufky

Výklad

Přijímání představuje ženu, receptivní kvalitu vody a emocí. Její ruce jsou napřažené vzhůru k přijímání, jinak je celá ponořená ve vodě. Nemá hlavu, nemá žádnou zaneprázdněnou a agresivní mysl, jež by jí překážela v čisté otevřenosti. S tím, jak je naplňována, se neustále vyprazdňuje a přijímá stále víc. Lotosový obrazec nebo základ, jež z ní vyrůstá, představuje dokonalou harmonii universa, která je zjevná, když jsme na ni naladěni.

Autoritativní a mocná postava na této kartě jasně drží svůj osud ve svých rukou. Na ramenou má sluneční znamení a pochodeň, kterou drží v pravé ruce, symbolizuje světlo tvrdě vybojované pravdy. Ať je chudý nebo bohatý, je rebel skutečným vládcem, protože se osvobodil z řetězů společenského útlaku a názorové podmíněnosti.

Královna duhy je jako fantastická květina, jež dosáhla vrcholu svého rozkvětu a svých barev. Je velmi sexuální, velmi živá a plná možností. Luská prsty do rytmu hudby lásky, na krku má náhrdelník zvěrokruhu tak, že jí na srdci leží Venuše. Rukávy jejího oděvu ukrývají velké množství semen. Vítr je roznáší do všech stran, aby se zachytila všude, kde to půjde. Nezajímá ji, jestli dopadnou na úrodnou půdu nebo mezi kamení – pouze je z čiré radosti ze života a lásky rozhazuje kolem. Shora na ni, v harmonii s jejím vlastním rozkvětem padají květy, a kolem květu, na kterém sedí, jsou hravě rozvířeny vody emocí.

Když v našem životě není nikdo důležitý, můžeme buď být osamělí, anebo si užívat svobody, kterou samota přináší. Když u druhých nenalézáme žádnou podporu pro naše hluboce ctěné pravdy, můžeme se buď cítit izolovaně a zahořkle, nebo se radovat ze skutečnosti, že je naše vize tak silná, že přežije i mocnou lidskou potřebu souhlasu rodiny, přátel nebo kolegů. Jestliže před takovou situací stojíš, dobře si uvědom, jak jsi se rozhodl pohlížet na svou samotu, a za své rozhodnutí přijmi zodpovědnost.

Královna ohně je tak bohatá, tak urozená, že si může dovolit dávat. Ani ji nenapadne vést nějaké záznamy nebo si něco odložit stranou na jindy. Bezmezně rozdává své poklady, každý každičký je vítán, aby si užil štědrosti, úrody a světla, jež ji obklopuje.

Jednoho kouzelného večera potkáš druhou polovinu své duše, toho dokonalého člověka, který uspokojí všechny tvé potřeby a splní všechna tvá přání. Správně? Špatně! Tahle fantazie, kterou básníci a skladatelé tak láskyplně omílají pořád dokola, má své kořeny v naší vzpomínce na dělohu, kde jsme byli v bezpečí a „zajedno“ s naší matkou; není divu, že celý život toužíme po tom se tam vrátit. Ale, tak trochu hrubě řečeno, je to dětinský sen. A je udivující, jak tvrdošíjně na něm lpíme, tváří v tvář realitě.

Postava na této kartě leží zcela nenuceně a uvolněně ve vodě a nechává se unášet proudem. Ovládla umění být pasivní a receptivní, aniž by byla otupělá nebo ospalá. Je pouze přístupná proudění života, ani ji nenapadne říct: „Tohle nemám ráda“ nebo „Raději bych šla jinudy“.

Kolik znáš lidí, kteří, když byli zcela přetíženi příliš mnoha projekty, příliš mnoha koulemi ve vzduchu, náhle onemocněli chřipkou nebo někde upadli a skončili o berlích? Je to tak trochu špatně načasované – malá opice se špendlíkem v ruce se chystá celé té jednočlenné kapele podtrhnout pódium pod nohama.

Člověk, jež se pohybuje po kamenech, našlapuje lehkovážně a zvesela, zároveň je i vyrovnaný a bdělý. Za rozvířenou, věčně proměnlivou vodou vykukují obrysy budov; zdá se, že v pozadí je město. Ten muž je na tržišti, ale zároveň mimo ně – udržuje rovnováhu a dokáže vše pozorovat z vyšší perspektivy.

Tichá zrcadlová vnímavost noci za úplňku plné hvězd se zrcadlí dole v mlžném jezeře. Tvář bohyně noci, která přináší hloubku, mír a porozumění je na obloze hluboce ponořena v meditaci.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Text můžete změnit v administraci