Deníček kočky Mufky

Výklad

Klíčová postava této karty sedí na obrovské květině prázdnoty a drží v rukou symboly transformace – meč, který prosekává iluze, hada, jenž se omlazuje svlékáním kůže, přetržená pouta omezení a jin-jang symbol transcendentální duality. Jedna z rukou spočívá v klíně, otevřená a přijímající. Druhá směřuje dolů a dotýká se úst spící tváře, symbolizující ticho, které přichází, když jsme v klidu.

Někdy nám nezbývá nic jiného než čekat. Semeno bylo zasazeno do země, dítě roste v lůně, ústřice obaluje zrno písku a přeměňuje ho v perlu.

Zenový mistr na této kartě spoutal oheň, a namísto destrukce dokáže jeho energii využít tvořivě. Zve nás, abychom s ním sdíleli jeho porozumění, porozumění vlastní těm, kdo ovládli oheň svých vášní, aniž by je potlačovali, nebo aniž by je nechali ničit či narušovat rovnováhu. Je tak celistvý, že již není rozdílu mezi jeho vnějším a vnitřním světem. Všem, kteří k němu přicházejí, nabízí svůj dar porozumění a celistvosti, dar tvořivého světla pramenícího ze středu jeho bytosti.

Od alchymického spojení ohně a vody dole až k božskému světlu linoucímu se s hůry je postava na této kartě doslova opojena tvořivou silou. Zážitek tvořivosti je vskutku vstupem do tajemna. Technika, expertýzy a vědomosti jsou pouhými nástroji. Důležité je oddat se té energii, z níž se vše rodí. Sama tato energie nemá žádnou formu ani strukturu, přesto z ní ale všechny ostatní formy a struktury pocházejí.


Každá z postav v mandale na této kartě má levou ruku obrácenou vzhůru v poloze přijímání a pravou dlaň dolů v poloze dávání. Celý kruh vytváří obrovské energetické pole ve tvaru dvojitého dorje, tibetského symbolu blesku.

Tato karta zachycuje hořící věž, jež je ničena a rozmetávána v prach. Muž a žena z ní nevyskočili proto, že by chtěli, ale proto, že nemají jinou volbu. V pozadí sedí průhledná meditující postava, která představuje vědomí svědka.

Tento člověk je teď očividně na vrcholu slávy, celý svět s ním slaví jeho úspěch na maškarním reji!

Závoj iluzí, který ti bránil ve vnímání skutečnosti takové, jaká je, začíná hořet. Není to vřelý oheň vášně, ale chladný plamen uvědomění. Za hořícím závojem se objevuje velmi jemná a dětská tvář buddhy.

Jde o období, kdy hluboko pohřbená zranění minulosti vyplouvají na povrch, aby mohla být uzdravena. Postava na obrázku je nahá a zranitelná, otevřená láskyplným dotekům existence. Aura kolem jejího těla je plná světla. Uvolněnost, péče a láska, které ji obklopují, rozpouští boje a utrpení. Na jejím fyzickém těle i na jemných energetických tělech, která podle léčitelů obklopují každého z nás, jsou rozesety lotosy světla. V každé z těchto jemných vrstev je vidět léčivý krystal nebo obrazec.

Andělská postava s duhově zbarvenými křídly na této kartě představuje duchovního vůdce, kterého má každý z nás v sobě. Stejně tak jako druhá postava v pozadí se i my můžeme někdy zdráhat uposlechnout jeho hlasu, když k nám přijde, protože jsme zvyklí reagovat spíš na podněty z vnějšku než zevnitř.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Text můžete změnit v administraci