Deníček kočky Mufky

Výklad

Mučenka pletní

Lat.: Passiflora incarnata

Charakteristika: Nazývána též Kristova koruna. Symbolizuje stigmata Krista na kříži. Výhonky rostliny se vinou korunou až na vrcholky stromů, aby květy měly dostatek slunce.

Podstata, esence: Elixír pomáhá porozumět nejhlubšímu utrpení a najít cestu z něj. Vzdáme-li se žalu a trápení, získáme zkušenosti a naučíme se mu čelit. Naučíme se i soucitu a porozumění.

Archetyp: Kristus. Krišna. Jediná pravda.

Cesta: Pozvánka do vnitřní svatyně duše ke vzkříšení. Jako rostlina, i ty na své dlouhé cestě za světlem a za poznáním, získáš zkušenosti a znalosti.


Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci