Deníček kočky Mufky

Výklad

Slunečnice

Lat.: Helianthus

Charakteristika: Výrazná silná rostlina vyrůstající do mimořádné výšky. Kvetoucí v letních měsících. Semena uložena ve spirále, okolo zlato-žluté okvětní lístky.

Podstata, esence: Nese zářivé světlo do lidské duše. Slunce. Síla k poctivosti a rozvoji (mužský element), láska a soucit (ženský element). Touha ovládat jiné.

Archetyp: Král Slunce a Královna Luny. Cesta vedoucí k nezničitelné vnitřní čistotě. Svatyně, kde se mísí sobectví a individualita osvíceného muže s láskou osvícené ženy.Tento zlatý pár stoupá plnou silou ze tmy ke světlu.  

Cesta: Slunečnice učí sebeuplatnění a dodržování určitých hranic. Síla ztělesnění slunečnicí se uděluje tomu, kdo je vděčný, skromný a dokáže zůstat na zemi.


Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci