Deníček kočky Mufky

Pilný paparazzi

Díl 46 - Vášnivá pohoda

Goliasiantos de la Marillionéz, který právě přicházel z haly, kde udílel rozkazy k zlikvidování katastrofy, zaslechl právě tolik z rozhovoru Missariny a Betrandose, aby se mu v hrdle zrodilo a hluboké, temné, výmluvné zavrčení.

„Já ti dám drrrrrrrrahý... já ti dám tady vrrrrkat... já ti dám Berrrrrrtrrrrandose!!“
 
Text můžete změnit v administraci