Deníček kočky Mufky

Pilný paparazzi

Díl 52 - Vášnivý boj

Vzápětí halou ostrým, rychlým krokem přešla Missarina, následovaná značně schlíplým Goliasiantosem, který drmolil omluvné, pokorné věty. Přešli tak rychle, že přítomní zaslechli jen útržky vět: „... nikdy už neudělám, tedy pokud to neudělá znovu on...“, „takhle se servat, horší než malí kocouříci...“, „otci Amadeovi jsem to ucho prokousnout nechtěl, to bylo v zápalu boje...“, „z mé oblíbené mňauranty je trhanec...“, „vše napravím, koupím záplavu mňourchidejí...“ Další slova zmizela spolu s Missarinou a Goliasiantosem za zavřenými dveřmi.
 
Text můžete změnit v administraci