Deníček kočky Mufky

Pilný paparazzi

Díl 57 - Vášnivé víření

Už od dveří viděla, že na intarzovaném mňauhagonovém stolku leží jakási obálka. Překvapeně ji zdvihla a viděla,že je na ní napsáno její jméno..Velectěná slečna Dorchita, v domě Chlupézů.

Netrpělivě roztrhla obálku...velkýma, udivenýma očima se vnořila do slov.... náhle se zapotácela, přitiskla obálku k srdci a hluboce, teskně povzdechla: „Ach, ach...splnil se můj sen..nezůstal netečný k mé touze, k volání mého srdce...a snad, zdá se, opětuje mé city....achch“.

 
Text můžete změnit v administraci