Deníček kočky Mufky

Pilný paparazzi

Díl 59 - Vášnivé emoce

Bubos se do křesla téměř skácel poté, co spatřil Muffuelu, jak z chodby v 1.patře nese na lopatce nametené kousky paštiky, zjevně vyprsknuté. Bubos zhluboka dýchal a blahořečil křeslu, že mu je oporou a jestli omdlí, neudělá pádem díru do podlahy.

Muffuela se u něj překvapeně zastavila a udiveně pozorovala, že Bubose zcela rozhodil pohled na paštiku...Muffuela nechápavě sledovala Bubosův zoufalý výraz. Pak ji napadlo, že Bubos měl jistě na paštiku laskominy a vidí-li, že jeho oblíbený pokrm došel zkázy, trpí.

 
Text můžete změnit v administraci