Deníček kočky Mufky

Pilný paparazzi

Díl 63 - Vášnivé přiznání

Maximosos zaujal důstojný, hrdý postoj a rázně oznámil: „Zde, pod tímto poklopem, se ukrývá klíč k tajemství... k tajemství, které tolik trápilo jednu z vás... Naše cesta k odhalení byla dlouhá a strastiplná... překonávali jsme nástrahy... ale jsme u cíle!! Tedy... skoro u cíle! Za několik chvil odklopíme poklop a snad pravda vyjde najevo!!“
 
Text můžete změnit v administraci