Deníček kočky Mufky

Pilný paparazzi

Vášnivé bláznovství

Bubos zděšeně odskočil od dveří a přitiskl se ke zdi. Několik vteřin zůstal zcela nehybný a doufal, že to, co viděl, se mu jen zdá...S nadějí, že halucinace zmizela, odhodlaně přistoupil ke dveřím a nahlédl do jídelny.
Nezmizela. Halucinace nejen nezmizela, ale byla ještě horší. Zcela zděšenému Bubosovi se naskytl bezmála šílený pohled na křepčící bytosti, které se jen vzdáleně podobaly těm, které znal.

 
Text můžete změnit v administraci