Deníček kočky Mufky

Pilný paparazzi

Vášnivý šok

Do kuchyně vletěla veliká, béžová, naježená koule. Abbygailita a Fridrichos nadskočili a očima, zarudlýma od kouře, zkoumali, co se z koule vyklube. Koule měla jasně modré oči a také značně načepýřený ocas. Pak koule zasyčela velmi rozčileným hlasem: „Co se to tu děje? Hledám v knihovně spisy o společenském chování a najednou vidím, že z okna nic nevidím... jen kouř!"
 
Text můžete změnit v administraci