Deníček kočky Mufky

Pilný paparazzi

V domě sourozenců Janchézových zavládlo nad pozvánkou takové nadšení,že Fridrichose odměnili dokonce sklenicí čičinzana. I díky němu se Fridrichosovi chvílemi zdálo,že vidí dva chodníky, v zahradách dva domy a kolem sebe dvakrát víc stromů a květin,než obvykle.

Postranním oknem do zahrady spatřila Chillita, který právě něco naléhavě vysvětloval Milchávezovi, který odpočíval v bohatě zdobené, hedvábím potažené zahradní houpačce.

Missarina předložila tác před Bubose a dojatě pravila: „Jez, statečný hrdino!“

...zpod černé záplavy hedvábných chlupů vykukoval z doktora Gina pouze konec ocasu, tlapka, dosud svírající chladivý obklad a tři fousky...

Fridrichos vyhlížel z okna a tak jako první postřehl, že se k domu Chlupézů blíží rodina Janchézova..v čele s rázným, vznešeným Danézem, za kterým ustrašeně cupitala Afrodíta. Bertilio se mírně opozdil, protože mu přímo před očima přelétla tučná můra a Bertilio nedokázal odolat,takže zmizel ve vzrostlých rododendronech. Navzdory vážnosti situace se musel Fridrichos usmát při pohledu na Bertilia, který se vynořil z porostu, ucho měl nakřivo a na jedno oko částečně neviděl, protože na něm měl přilepený tmavě zelený list. Můru ovšem pevně svíral v zubech....a rychle se snažil dohnat své sourozence.
 
Misarina vyslechla zprávu Chillita hrdě vztyčená, se ztmavlými, napnutými tečkami, s ostře staženýma ušima a výrazem zlosti v očích. Pak rozčileně vyběhla po schodech, vpadla do svého budoáru, uchvátila do drápů vzácný starodávný přehoz, sešívaný z kožíšků polárních myšek a zuřivě ho rvala zuby a drápy na malé útržky. Syčela přitom kletby na celý svět, na toho, kdo založil požár, na otce Amadea, že Milcháveze lépe nehlídal, na všechny, kteří marně hledali, na Bubose, který jí sebral dopis..dopis s jejím nejtajnějším, bolestným tajemstvím.

Bubos měl náhle blažený pocit, že se vznáší..že se rozplývá...chtělo se mu skotačit a jemně vrnět  ...nahlas vrnět....vrnět na celý svět...bylo mu báječně lehko, ani hlad necítil...viděl zářivá světla a tančící duhu...

Piškotatos a Maxavéz nevěřícně naslouchali otci Amadeovi...

Cizinec velmi zdvořile přistoupil k Missarině a podával jí malý, úhledný balíček...
Bubos právě okouzleně procházel nejkrásnější krajinou. Ze stromů visely lákavé jitrnice a velké kýty šunky...
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Text můžete změnit v administraci