Deníček kočky Mufky

Pilný paparazzi

Venku před stájí zatím Mufuela, Izziela a Lorieta ošetřovaly otce Amadea... Missarina a Abbygailita stále pokračovaly v křísení Lassality... Chillito vběhl do pootevřených dveří stáje...

Všichni ohromeně, bez  hlesu sledovali, jak se najednou  z požářiště vyvalil neproniknutelný, velký oblak kouře. A v něm se znovu nezřetelně, mlhavě opět objevila bílá, podivně neurčitá postava...nejdříve jen jako obláček , pak její obrysy začly vystupovat z dýmu.....postava se vznášela nad požářištěm... mizela..objevovala se.....

V záři plamenů se mihlo pružné, pevné tělo Missariny...
Na druhém konci města, v honosné velké vile ...
...no comment...
...dvacet tři tisíce pět set osmdesát dva, dvacet tři tísíce pět set osmdesát tři... dvacet tři...
Seznamte se s obyvateli, hosty a služebnictvem domu Chlupézů...
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Text můžete změnit v administraci