Deníček kočky Mufky

Živly

Duch

Duchovní éter, pátý okultní a všudypřítomný živel, jenž zahrnuje ostatní čtyři živly - vzduch, oheň, vodu a zemi, které z něj vycházejí.

Duch, to je jemná energie bytí, zosobňující se činností vědomí. Tyto energie nevytvářejí hmotné tělo, ale jsou v něm přítomné jako volné; to znamená, že tyto energie vytvářejí osobnost.

Stejně existuje duch také v kosmu. Tato jeho existence však nic nemění na tom, že všechno vesmírné dění je zákonité. Je vyšší dimenzí vesmíru, prostupuje však hmotu, stejně jako ji obsahuje.

Duch je sférou příčin. Je bez času a prostoru. Je to ono nestvořené, nepochopitelné, nedefinovatelné. Je pátou silou, která vše stvořila a která udržuje vše v rovnováze.

Duch je vším.

Duch je ve všem.

Duch je zdroj.


Žádné komentáře
 
Text můžete změnit v administraci